Herrekvarn var en överfallskvarn med 8 alnars fallhöjd. Kvarnen hade ett vattenhjul samt två par malstenar.

Kvarnen tillhörde Orreholmens kungsgård fram till början av 1930-talet, då den köptes av ägaren till Mellomkvarn. Verksamheten upphörde 1938.

I samband med en ombyggnad av kvarnen, 1895, utökades antalet kvarnstenar till två par sammälds- och siktstenar. Dessutom installerades ett grynverk. De olika stenparen kunde inte användas samtidigt eftersom vattentillgången var otillräcklig. Tack vare de ”nya” stenparen kunden kunderna erbjudas både grovt och fint mjöl samt gryn.

Till kvarnen hörde ett separat bostadshus för mjölnaren. Här bodde under 1930-talet Mellomkvarns möjlnare, som när vattentillgången var knapp, malde i såväl Mellomkvarn som Herrekvarn.

Vattenkraften användes under 1950-talet vid tvinning av ullgarn för mattillverkning. ”Gången” var emellertid för ojämn, varför man efter en tid övergick till elkraft. Mattindustrin flyttade från kvarnbyggnaden 1962. Dessförinnan hade man övergått till tillverkning av plastmattor.

Kvarnen revs 1979. Endast grunden återstår.

I närheten av Herrekvarn har ett flertal backstugor varit belägna. 

Herrekvarn i gamla tider

Herrekvarn i gamla tider

Så här ser det ut idag.

Så här ser det ut idag.