”Till salu finnes i Backg. Faleqwarna ett qwarnhus för några år sedan uppfördt af nästan nytt wirke, 13 alnar långt 9 ½ aln bred och 4 ½ aln högt, passande till boningshus och får afflyttas när som helst, säljes under hand och kan köp afslutas antingen af undertecknad eller egaren J.P. JohansS. i Pilag.”.

Denna annons stod att läsa i Falköpings Tidning den 30 juli 1872.

Strax efter försäljningen revs kvarnen. Kvarndriften hade långt tidigare upphört.

Backe kvarn tillhörde de mindre kvarnarna i Falekvarna, med ett vattenhjul och ett malstenspar.

Så här ser det ut nu.

Så här ser det ut nu.