Kallelse till Årsmöte i Slöta Natur och Hembygdsförening.


Alla  medlemmar hälsas välkomna till årsmöte onsdagen den 13 mars kl 18.30 i Slötagården.

Kvällen börjar med MUSIK-QUIZ med Kent Strängby, följt av fika och Årsmötesförhandlingar.

Rune Lennartsson, ordförande i Kinneveds Hembygdsförening, presenterar det fantastiska kartmaterial som föreningen fått tillgång till.


Hjärtligt välkomna!

Nu finns det nya klipp igen på vår tidningsklippssida. Årgång 1973, 1974 och 1975. Du hittar dem under fliken Tidningsklipp

Nu är den här: FAMILJER FRÅN SLÖTA - föreningens tredje bildalbum, byggt på gamla bilder från vårt Bildarkiv och direkt från privatpersoner med rötter i Slöta och Vartofta.


Albumet har delats ut till alla våra medlemsfamiljer

Vill du köpa extra häfte?


Kontakta oss genom vårt kontaktformulär eller skicka e-post till Slöta Natur och Hembygdsförening


Kostnad 100 kronor styck plus kostnad för postbefordran


Det går även att beställa häften från 2021 och 2022

Nu finns det även tidningsklipp från 1971, 1972 och 1987 på hemsidan.

Gå in och läs och minns!

Klicka här för att komma till sidan

Tipspromenad Ålleberg 

 

Tack för den gångna säsongen!


Rätta svar och vinnare från hela säsongens promenader hittar du här


PORTRÄTT FRÅN SLÖTA är ett bildkollage med över 120 inskannade fotografier från hela vår socken, många bilder från Slöta, Vartofta och Falekvarna, men även de övriga rotarna finns representerade - inte minst Smeby och Synnerål, med "Lana i Torsholmen", här på omslaget.

Häftet kan inhandlas för 100 kr styck plus kostnad för eventuell postbefordran.

Skicka din beställning till Slöta Natur och Hembygdsförening eller använd vårt kontaktformulär.

LÖRDAGAR I FALEKVARNA

På försök genomför Slöta Natur och Hembygdsförening under hösten en serie med föreläsningar och underhållning.

Tid: Lördagar kl 15.00

Plats: Kaffekvarnen/Mellomkvarn, Falekvarna

1/10

"Bland poeter och trubadurer" - Folke Elbornsson & Ted Rosvall

8/10

"Ord på väg(g)en" (om bonader och bonadstexter) -

Margareta Rosvall

15/10

"Träd och buskar", liten höstvandring i Falekvarna -

Margareta Thor

22/10

"Falekvarna kyrka - Har den funnits?" - Conny Johansson

Efter programmet står en förstärkt fikabuffet uppdukad med

kaffe/te och godsakaker.

Entré: 100 kr inklusive fika

Varmt välkomna - ingen anmälan!

Den 1/12 kl 19.00 bjuder föreningen liksom förra året på Adventskaffe med bildvisning och allsång i Slötagården.

Årsmöte 2022

Den nyrestaurerade kvarnleden invigs i närvaro av föreningens medlemmar - officiell invigning följer senare. Bengt Ericson står beredd med saxen under ordförande Ted Rosvall överinseende.

Den nyrestaurerade kvarnleden invigs i närvaro av föreningens medlemmar - officiell invigning följer senare. Bengt Ericson står beredd med saxen under ordförande Ted Rosvall överinseende.

Slöta Natur och Hembygdsförening höll på Valborgsmässoaftonen sitt årsmöte.

Medlemmararna samlades i den uppfräschade Kaffekvarnen där sedvanliga förhandlingar hölls under ordförande Ted Rosvalls ledning. Alla val skedde enligt valberedningens förslag.

Styrelsen och medlemmarna är tacksamma över att det åter går att bedriva verksamhet som vanligt igen med tipspromenader på Ålleberg varje onsdag och Trivselkvällar på fredagskvällarna.

Efter mötet var det dags för en intern invigning av den renoverade kvarnleden. Förre ordförande Bengt Ericson fick äran att klippa bandet. De som ville kunde sedan göra en kortare promenad längs nyanlagda trappor, spänger och broar.

Efter detta bjöds det på smörgåstårta, kaffe och kaka och det en blev en stunds trevlig samvaro vid borden.

Bilder från Slöta

Årsmöte 2021

Slöta Natur och Hembygdsföreningen kunde den 18 september äntligen genomföra årsmötet för 2021. Eftersom vädret var riktigt bra kunde det hållas utomhus vid Mellomkvarn.

Styrelsen redovisade en verksamhetsberättelse som på grund av pandemin under 2020 nästan saknade verksamhet. Desto mer innehållsrik var då i stället verksamhetsplanen för 2021 och kommande år, där det stora Falekvarnaprojektet tack vare medel från Länsstyrelsen nu är i full gång. Det röjs, byggs broar, spänger och trappor som aldrig förr, varför den första delsträckan, den från Parkeringen till Tomtens kvarn nu kunde provgås. Likaså har föreningens kvarnar reparerats, målats och städats.

Alla val genomfördes enligt valkommitténs förslag. Ny i styrelsen efter Linda Jonsson är Marianne Hjorth. Föreningen har från och med nu fyra kommittéer; Programkommittén, Tipspromenadkommittén, Falekvarnakommittén och Arkivkommittén. Efter mötet bjöds det på smörgåstårta.

På bilden ses Linda Johnsson bli avtackad efter mer än 20 år i styrelsen.

Foto: Erna Fredriksson

Lördag 18 september

Nu händer det saker i Falekvarna.

Tack vare pengar från Länsstyrelsen och med benäget bistånd från Falköpings kommun, har restaureringen av vandringslederna nu inletts.

Första etappen är sträckan mellan den stora parkeringsplatsen och Tomtens kvarn.

Ett antal broar, spänger, trappor och klappgrindar finns nu på plats och fler ska byggas utmed den delvis nya sträckningen som följer Kvarnabäckens lopp.

Den 18/9, i samband med vårt pandemiuppskjutna årsmöte, hoppas vi kunna inviga denna delsträcka av vår fantastiska led.

Reservera 18/9 kl. 13.00 och framöver i almanackan. Om möjligt hålls årsmötet utomhus, annars i kaffekvarnen, där det också bjuds på smörgåstårta eller liknande. Kallelse kommer.

Mvh

TED ROSVALL, ordförande

Tipspromenader 2021

Under sommaren 2021 kommer leden på Ålleberg att tillgänglighetsanpassas. Vi kommer därför inte att genomföra några tipspromenader detta år.

Vi hoppas att pandemin är över till nästa år så att vi kan hälsa er välkomna till Ålleberg sommaren 2022 med nya fina leder.

Information om vandringslederna i Falekvarna

Styrelsen i Slöta Natur och Hembygdsförening har idag beslutat att ställa sig bakom en förnyad men nedbantad kommunal ansökan om Naturvårdsbidrag för upprustning av de båda vandringslederna i Falekvarna. Det är Länsstyrelsen som per 20210415 fördelar bidrag av det här slaget och om ansökan då beviljas kan arbetet med att röja och rensa busk, sly, nedfallna grenar och stammar påbörjas direkt.

En viktig del av projektet är också att reparera eller byta ut de broar, trappor och spänger som efter 35 år inte längre upplevs som säkra eller ens framkomliga.

Ett sidoprojekt är att försöka tillgänglighetsanpassa en liten del av den östra vandringsleden, den närmast Mellomkvarn, så att alla får möjlighet att uppleva den unika natur- och kulturmiljön.

Det finns också tankar om att uppgradera "Kaffekvarnen" till att kunna fungera som en sorts Besöks- och informationscentrum, i likhet med andra besöksmål i vår region.

***

Normalt skulle ett styrelsebeslut av den här omfattningen ha följts av ett offentligt medlemsmöte. Detta är, som alla förstår, för närvarande inte möjligt, inte ens digitalt. Styrelsen inbjuder därför alla medlemmar att höra av sig, antingen genom att skicka ett meddelande här eller genom att ta kontakt med vår ordförande Ted Rosvall telefon 070-6859784.

Välkommen med dina frågor och synpunkter!

2020-11-30 Styrelsen i Slöta Natur och Hembygdsförening