Gläshagens kvarn är en överfallskvarn med 4 alnars fallhöjd. Kvarnen har haft ett vattenhjul och troligen endast ett malstenspar.

I Gläshagens kvarn maldes framför allt för den egna gårdens behov. Man malde förutom brödmjöl även kreatursfoder.

Kvarnen inrymde mjölnarbostad med ett rum och kök. Där bodde en familj med 6 barn vid 1900-talets början. Mjölnaren flyttade 1921.

Kvarnverksamheten upphörde på 1930-talet, men man fortsatte att använda vattenkraften för tröskning fram till 1940-talet.