Nätereds kvarn är en överfallskvarn med 4 alnars fallhöjd. (1 aln = 60 cm). Kvarnen har ett vattenhjul som driver ett malstenspar.

Kvarnen tillhörde ursprungligen gården Nätered men friköptes senare. År 1946 övergick kvarnen åter till Nätereds gårdsfastighet.

Under kvarnens sista verksamhetsår, 1946-1975, maldes huvudsakligen för gården Nätereds eget behov. Man malde främst mjöl till kreatursfoder.

I kvarnen finns en mjölnarbostad med ett rum och kök. Där bodde mjölnaren med sin familj med sju barn framtill mitten av 1940-talet. I kvarnens övervåning finns en liten snickeriverkstad, där man tidigare tillverkade bl.a. soffor och stolar.

Intill kvarnen finns en smedja som tillhör Nätereds gård.

Nätereds kvarn är den enda kvarnen i Falekvarna som varit i brukbart skick fram till våra dagar.

Nätereds kvarn år 2010

Nätereds kvarn år 2010