Pilakvarn var en överfallskvarn med 10 ¼ alnars fallhöjd. Kvarnen hade ett vattenhjul och minst två malstenspar.

Kvarnbyggnaden tillhörde Pilagården fram till 1937, då kvarnen jämte en del jord blev självständig fastighet. Kvarnen var den största i Falekvarna, både vad det gäller byggnaden och fallhöjden.  I samband med en ombyggnad av kvarnhuset på 1910-talet grävdes den djupa avloppsrännan som utgör förutsättningen för den stora fallhöjden.

I kvarnen fanns ett antal olika stenar för olika malningsprocesser. Bl.a. malde man benmjöl. Vattenkraften utnyttjades här, liksom i flera av de andra kvarnarna även för ”klövernötning”, dvs. rensning av klöver för nästa års utsäde.

I byggnaden fanns en enkel kammare inrymd. Bönderna kom ofta på kvällen till kvarnen med sin mäldlast. De vick sedan ”ligga vé”, dvs. ligga över i kvarnen medan ”säa ble malder” under nattimmarna.

Invid kvarnen finns ett friliggande bostadshus för mjölnaren. Till Pilakvarn hörde även en smedja och ett kvarnstall.

Det här är vad som finns kvar av själva kvarnen idag.

Det här är vad som finns kvar av själva kvarnen idag.