Madkvarn är en överfallskvarn med 10 alnars fallhöjd. Kvarnen har haft ett vattenhjul och två malstenspar.

Den nuvarande kvarnbyggnaden uppfördes 1902. En tidigare kvarn låg vid gränsen mot fastigheten Krusekvarn, ca 300 m sydväst om den nuvarande kvarnen. I samband med flyttningen anlades en liten damm ovanför kvarnen. Via en 250 m lång kvarnränna leddes vattnet till vattenhjulet. Härigenom skapades den stora fallhöjden, som är en av de största i Falekvarna.

Verksamheten pågick fram till november 1957.

Bostad för mjölnaren fanns i en flygelbyggnad till gårdshuset. 

Madkvarns vackra lagård

Madkvarns vackra lagård