Möte med Slöta Natur och Hembygdsförening i mitten av 1970-talet. Från vä: Okänd, Astrid Lindblad, Tage Lindblad, okänd, Lennart Fredriksson, Josef Jakobsson, Ingrid Karlsson, Ted Rosvall, Sten Strandh, Sture Karsåker, Gunnar Hallberg, Hilner Hallberg, Helga Johansson, Stig Johansson, Dagmar Hallberg.