Årsmöte med Slöta Natur och Hembygdsförening

Slöta Natur och Hembygdsförening har haft årsmöte i den nyrenoverade Slötagården. Ordf Gun-Britt Gunnarsson hälsade alla välkomna och överlämnade ordet till kvällens underhållare, klass 9 vid Vartoftaskolan. Mattis Jonsson presenterade sina klasskamrater Maria, Lovisa, Sofia, Jakob och Jens. Dessa duktiga ungdomar underhöll oss med sång och musik, både gitarr och trumpet och berättade att det "arvode" som de fick från föreningen skulle användas till den skolresa till Berlin som klassen ska göra i slutet av april/början av maj. Ordf. tackade ungdomarna för deras härliga framträdande och önskade dem lycka till på skolresan.

Efter kaffe och goda smörgåsar vidtog därefter årsmötesförhandlingarna som med bravur leddes av Erna Fredriksson. Som föreningens ordförande omvaldes Gun-Britt Gunnarsson och den övriga styrelsen består av Bengt Ericson, Christina Färnefalk, Dag Högrell, Linda Jonsson, Annelie Einarsson och Tage Syrén, med Frida Holm och Annika Thelander som suppleanter. Ordförande Gun-Britt Gunnarsson tackade Erna med en bukett tulpaner, och även de medlemmar som nu lämnar sina uppdrag avtackades med en bukett tulpaner.