Bilder från Slöta

Vi delar ut detta bildhäfte till alla medlemmar. Om du inte är medlem eller om du vill köpa extra häften kan du köpa för 100 kronor styck.

Gör så här:

Swisha betalning till 123 569 09 12. Skriv ”Bilder från Slöta” i meddelanderaden. Häftena kan hämtas i Vartofta eller Falköping.

Om du vill ha det hemskickat kostar det 48 kronor i porto för 1 häfte, 72 kronor för 2, 96 kronor för 3 eller 4. Skriv då även adress i meddelandefältet.

Höststädning Mellomkvarn Falekvarna 13/11

Välkomna att vara med på höststädningen i Kvarnen lördag 13 november klockan 10.

Tag med egna redskap.

Föreningen bjuder på fika.

Årsmöte 2021

Slöta Natur och Hembygdsföreningen kunde den 18 september äntligen genomföra årsmötet för 2021. Eftersom vädret var riktigt bra kunde det hållas utomhus vid Mellomkvarn.

Styrelsen redovisade en verksamhetsberättelse som på grund av pandemin under 2020 nästan saknade verksamhet. Desto mer innehållsrik var då i stället verksamhetsplanen för 2021 och kommande år, där det stora Falekvarnaprojektet tack vare medel från Länsstyrelsen nu är i full gång. Det röjs, byggs broar, spänger och trappor som aldrig förr, varför den första delsträckan, den från Parkeringen till Tomtens kvarn nu kunde provgås. Likaså har föreningens kvarnar reparerats, målats och städats.

Alla val genomfördes enligt valkommitténs förslag. Ny i styrelsen efter Linda Jonsson är Marianne Hjorth. Föreningen har från och med nu fyra kommittéer; Programkommittén, Tipspromenadkommittén, Falekvarnakommittén och Arkivkommittén. Efter mötet bjöds det på smörgåstårta.

På bilden ses Linda Johnsson bli avtackad efter mer än 20 år i styrelsen.

Foto: Erna Fredriksson

Medlem

Vill du bli medlem i vår förening?

Medlemsavgift för 2021 är 80 kronor per familj, eller 40 kronor för enmanshushåll.

Swisha till 123 569 09 12

eller betala till bankgiro 234-4356

Skriv namn och adress som meddelande.

Lördag 18 september

Nu händer det saker i Falekvarna.
Tack vare pengar från Länsstyrelsen och med benäget bistånd från Falköpings kommun, har restaureringen av vandringslederna nu inletts.
Första etappen är sträckan mellan den stora parkeringsplatsen och Tomtens kvarn.
Ett antal broar, spänger, trappor och klappgrindar finns nu på plats och fler ska byggas utmed den delvis nya sträckningen som följer Kvarnabäckens lopp.
Den 18/9, i samband med vårt pandemiuppskjutna årsmöte, hoppas vi kunna inviga denna delsträcka av vår fantastiska led.
Reservera 18/9 kl. 13.00 och framöver i almanackan. Om möjligt hålls årsmötet utomhus, annars i kaffekvarnen, där det också bjuds på smörgåstårta eller liknande. Kallelse kommer.
Mvh
TED ROSVALL, ordförande

Tipspromenader 2021

Under sommaren 2021 kommer leden på Ålleberg att tillgänglighetsanpassas. Vi kommer därför inte att genomföra några tipspromenader detta år.

Vi hoppas att pandemin är över till nästa år så att vi kan hälsa er välkomna till Ålleberg sommaren 2022 med nya fina leder.

Information om vandringslederna i Falekvarna

Styrelsen i Slöta Natur och Hembygdsförening har idag beslutat att ställa sig bakom en förnyad men nedbantad kommunal ansökan om Naturvårdsbidrag för upprustning av de båda vandringslederna i Falekvarna. Det är Länsstyrelsen som per 20210415 fördelar bidrag av det här slaget och om ansökan då beviljas kan arbetet med att röja och rensa busk, sly, nedfallna grenar och stammar påbörjas direkt.
En viktig del av projektet är också att reparera eller byta ut de broar, trappor och spänger som efter 35 år inte längre upplevs som säkra eller ens framkomliga.
Ett sidoprojekt är att försöka tillgänglighetsanpassa en liten del av den östra vandringsleden, den närmast Mellomkvarn, så att alla får möjlighet att uppleva den unika natur- och kulturmiljön.
Det finns också tankar om att uppgradera "Kaffekvarnen" till att kunna fungera som en sorts Besöks- och informationscentrum, i likhet med andra besöksmål i vår region.
***
Normalt skulle ett styrelsebeslut av den här omfattningen ha följts av ett offentligt medlemsmöte. Detta är, som alla förstår, för närvarande inte möjligt, inte ens digitalt. Styrelsen inbjuder därför alla medlemmar att höra av sig, antingen genom att skicka ett meddelande här eller genom att ta kontakt med vår ordförande Ted Rosvall telefon 070-6859784.
Välkommen med dina frågor och synpunkter!
 
2020-11-30 Styrelsen i Slöta Natur och Hembygdsförening