Bosebackens kvarn var en överfallskvarn med 4 alnars fallhöjd. Kvarnen hade ett vattenhjul och ett malstenspar.

Enligt uppgift hörde kvarnen till Fårdala 1645, men övergick senare till Orreholmens kungsgård. Bosebackens kvarn friköptes vid mitten av 1800-talet.

Vattenkraften utnyttjades även för tröskning.

Kvarnverksamheten upphörde omkring 1940 och kvarnbyggnaden revs 1967.

Bosebacken för länge sedan

Så här såg det ut vid Bosebacken år 2010